PareaChat Όροι Χρήσης - Video Voice Chat

.

PareaChat.Com - Greek Video Voice Chat - Όροι Χρήσης

Το PareaChat.Com δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παράνομους σκοπούς ή για την υποστήριξη παράνομων δραστηριοτήτων.

Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα να συνεργαστούμε με τις δικαστικές αρχές, ή οποιουσδήποτε ζημιωθέντες τρίτους κατά τη διερεύνηση των τυχών ποινικών ή αστικών παράνομων δραστηριοτήτων.

Δεν μπορείτε να κάνετε απειλές ή παρενοχλήσεις σε οποιοδήποτε μέλος, ή να ενθαρρύνετε άλλους να κάνουν το ίδιο.

Το PareaChat.Com διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει οποιοδήποτε λογαριασμό χρήστη που προωθεί ή ενθαρρύνει τη βία, μισαλλοδοξία, το ρατσισμό, το μίσος, βωμολοχίες ή συκοφαντίες.

Χρησιμοποιώντας Το PareaChat.Com για να να κάνετε Spam δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση που οι υπεύθυνοι πιστεύουν ότι κάνετε spam, ο λογαριασμός σας θα διαγραφεί.

Χρησιμοποιώντας Το PareaChat.Com για τη συλλογή προσωπικών πληροφοριών από τρίτους δεν επιτρέπεται.

Μην επιχειρήσετε να αποκτήσετε προσωπικές πληροφορίες από τους άλλους χωρίς την άδειά τους.

Μην επιχειρήσετε να συνδεθείτε με λογαριασμούς που δεν είναι δικοί σας.

Μη μοιράζεστε με άλλους τον κωδικό πρόσβασης ή πληροφορίες σύνδεσής σας.

Εμπορικά σήματα ή παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων απαγορεύεται. Δεν επιτρέπεται να μεταδίδετε ή φορτώνετε οποιοδήποτε υλικό που παραβιάζει κάθε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας,

Χρησιμοποιώντας Το PareaChat.Com γίνεται με δική σας ευθύνη, διότι Το PareaChat δεν μπορεί να ελέγξει το περιεχόμενο των χρηστών.

Χρησιμοποιώντας Το PareaChat.Com για τη μετάδοση κακόβουλων προγραμμάτων, κατασκοπευτικό λογισμικό, ιούς απαγορεύεται αυστηρά.

Χρησιμοποιώντας Το PareaChat.Com για να βλάψετε τη φήμη του παρόντος δικτυακού τόπου ή του προσωπικού της, απαγορεύεται αυστηρά.

Η χρήση οποιουδήποτε λογισμικού καταγραφής οθόνης για την εγγραφή βίντεο δεν επιτρέπεται. Αν διαπιστώσουμε κάτι τέτοιο θα ενημερώσουμε τις τοπικές αρχές.

Χρησιμοποιώντας Το PareaChat.Com για να προωθήσετε άλλο δικτυακό τόπο ή την επιχείρησή σας δεν επιτρέπεται και κάνοντας κάτι τέτοιο ο λογαριασμό σας θα τερματιστεί αμέσως

Απαγορεύεται η προβολή άσεμνου περιεχόμενου μέσα από Το PareaChat.Com, με την δημοσίευση εικόνων η την δημοσίευση εξωτερικών συνδέσμων (web sites)

Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να απαγορεύσουμε την χρήση της υπηρεσίας σε οποιονδήποτε.

Εγγραφή

Η εγγραφή στις υπηρεσίες του PareaChat.Com επιτρέπετε μόνο σε ενήλικους (+18).

Κατά την εγγραφή το μέλος υποχρεούται να δηλώνει εάν είναι ενήλικος.

Εάν διαπιστωθεί ανηλικότητα το μέλος διαγράφετε δίχως προειδοποίηση.

Λογαριασμός Μέλους

Το μέλος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, μπορεί να εισέλθει στο PareaChat.Com .

Τα μέλη παραμένουν προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνα για τις πράξεις που διενεργούνται μέσω του λογαριασμού τους.

Τα μέλη υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα Το PareaChat.Com εάν αντιληφθούν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους ή οποιαδήποτε γενόμενη ή πιθανή παραβίαση ασφαλείας.

Τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (logout).

Το PareaChat.Com δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

Προσωπικά Στοιχεία Χρηστών

Το PareaChat.Com συλλέγει προσωπικά στοιχεία μόνο όταν κάποιο μέλος του χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες του.

Το PareaChat.Com χρησιμοποιεί τα στοιχεία των χρηστών για τους πάρα κάτω λόγους: Συνομιλία σε πραγματικό χρόνο, (Chat, IP διευθύνσεις).

Το PareaChat.Com μπορεί -αλλά δεν υποχρεούται- να καταγράφει το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποστέλλονται από τα μέλη των σχετικών υπηρεσιών αποκλειστικά για τη διαπίστωση παραβάσεων των όρων χρήσης τους, όπως προβλέπεται ειδικότερα στους Όρους Χρήσης κα για κανέναν άλλο σκοπό.

Το PareaChat.Com δε δύναται να γνωστοποιήσει σε τρίτους το περιεχόμενο των σχετικών μηνυμάτων εκτός αν ο συντάκτης τους συναινεί ή ο νόμος ή αρμόδια αρχή το επιτάσσει.

H διεύθυνση IP (π.χ. 123.45.678.9) καθορίζεται από τον παροχέα (Internet Service Provider) της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη/μέλους έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο PareaChat.Com .

Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς κα για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των συστημάτων του site (server, database κλπ), ενώ παράλληλα αξιοποιείται για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Η IP διεύθυνση του μέλους, από την οποία αυτός επικοινώνησε με το δικτυακό τόπο του site δύναται να παραδοθεί στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, εφόσον ζητηθεί αρμοδίως.

Το PareaChat.Com δίνει το δικαίωμα στα μέλη να διαγράψουν τα στοιχεία που έχουν δηλώσει, να τα διορθώσουν ή/και ενημερώσουν ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, απευθυνόμενοι στην διεύθυνση.

Το PareaChat.Com δίνει το δικαίωμα στα μέλη να διαγράψουν τα στοιχεία που έχουν δηλώσει, να τα διορθώσουν ή/και ενημερώσουν ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, απευθυνόμενοι στην διεύθυνση.

Εάν Το PareaChat.Com λάβε οποιαδήποτε καταγγελία ή ειδοποίηση, ότι μέλος δημοσιεύει οπουδήποτε στο PareaChat.Com πληροφορίες που παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του λογαριασμού αυτού του μέλους.

Το PareaChat.Com δίνει το δικαίωμα στα μέλη του να επιλέξουν οποιοδήποτε όνομα μέλους επιθυμούν κατά την εγγραφή τους, αρκεί αυτό να είναι διαθέσιμο και να μην είναι προσβλητικό προς τα υπόλοιπα μέλη.

Αν το όνομα του μέλους θεωρηθεί προσβλητικό από το PareaChat.Com, τότε αυτό διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του λογαριασμού αυτού του μέλους.

Το PareaChat.Com δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των στοιχείων των χρηστών του PareaChat.Com σε κανένα τρίτο φορέα.

Το PareaChat.Com μπορεί να διοχετεύσει στοιχεία των χρηστών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν: - Έχει τη συγκατάθεση των χρηστών για τη διοχέτευση των στοιχείων και πληροφοριών που το αφορούν. - Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το PareaChat.Com έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά στοιχεία που τα μέλη του PareaChat.Com καταθέτουν σε αυτό, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή τεχνικής ή άλλης υποστήριξης προς το PareaChat.Com ή για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων των ίδιων των χρηστών και δεσμεύονται από αντίστοιχους όρους τήρησης της προστασίας των στοιχείων αυτών. - Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Προστασία Ανηλίκων

Το PareaChat.Com απαγορεύει ρητά ανήλικοι κάτω τωv 18 να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του. Για ανήλικους 15-18 απαιτείται η συγκατάθεση του γονέα.

Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως εγγραφούν και επισκεφτούν σελίδες ή υπηρεσίες του PareaChat.Com,Το PareaChat.Com δεν φέρει καμία ευθύνη.

Αγγελίες Γνωριμιών

Το PareaChat.Com δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τις πληροφορίες που δημοσιεύουν τα μέλη στις σελίδες που φιλοξενούνται Αγγελίες Γνωριμιών και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την ορθότητα ή την αλήθεια τους.

Δεοντολογία Μελών

Τα μέλη αποδέχονται ότι, παρόλο που το site παρέχει στα μέλη του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες (δεδομένα, κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, βίντεο, μηνύματα κ.α.) και όλο το περιεχόμενο που προσθέτουν τα μέλη, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του μέλους που προσθέτει αυτό το περιεχόμενο.

Το μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο το περιεχόμενο που δημοσιεύει, αποστέλλει και καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του PareaChat.Com .

Το PareaChat.Com δεν είναι δυνατόν, λόγω του όγκου του περιεχομένου που αναρτάται από τα μέλη του στις υπηρεσίες του, να ελέγχει το σύνολό του, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου.

Το μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του PareaChat.Com μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο.

Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το PareaChat.Com , για οποιαδήποτε λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψουν από τη χρήση περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τα μέλη στις υπηρεσίες του PareaChat.Com .

Σε περίπτωση που το PareaChat.Com ειδοποιηθεί για πρόκληση βλάβης ή άλλη ζημία προσώπου, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του αθέμιτου ή προσβλητικού περιεχομένου και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του μέλους ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.

Η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση απαγορεύονται αυστηρός. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα μέλη απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του PareaChat.Com για:

Α) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση παράνομου, επιβλαβούς, απειλητικού, προσβλητικού, επιζήμιου, δυσφημιστικού, χυδαίου, βίαιου, υβριστικού, ρατσιστικού ή άλλως αποδοκιμαστέου προσωπικά δεδομένα άλλων ή προκαλεί συναισθήματα μίσους ή τρόμου, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.

Β) Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση του μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

Γ) Μίμηση με παραχάραξη ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο αλλοίωση των στοιχείων του δικτυακού τόπου του site με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του site.

Δ) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

Ε) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.

ΣΤ) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

Ζ) Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών με οποιονδήποτε τρόπο.

Το μέλος του PareaChat.Com κατανοεί και αποδέχεται ότι το PareaChat.Com δεν κάνει πλήρη προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι το PareaChat.Com και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχ την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του PareaChat.Com .

Το PareaChat.Com και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

Το PareaChat.Com και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν μέλη ή να απαγορεύουν την πρόσβαση σε μέλη που δεν ακολουθούν τους παρόντες όρους χρήσης του site.

Τυχόν καταβληθέντα ποσά από συνδρομητές που παραβίασαν τους όρους του παρόντος και διαγράφτηκαν, δεν επιστρέφονται.

Βλάβη/Αποζημείωση

Το μέλος του PareaChat.Com ευθύνεται απέναντι στο site και τους συνεργάτες του, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την παράνομη ή επιβλαβή χρήση του λογαριασμού του, καθώς και από την χρήση εκ μέρους του των υπηρεσιών του PareaChat.Com με αθέμιτο τρόπο ή μη σύμφωνο με τους παρόντες όρους.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του PareaChat.Com υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του PareaChat.Com.

Κανόνες PareaChat.Com

Απαγορεύεται το SPAM ( διαφήμιση ή δυσφήμιση άλλων chat, websites κτλ)

Δε βγάζουμε στην κεντρική οθόνη (main) προσωπικά στοιχεία όπως MSN, τηλέφωνα, e-mail, κτλ.

Δε βγάζουμε στην κεντρική οθόνη (main) prive συνομιλίες.

Δεν κάνουμε flooding στην κεντρική οθόνη. Flood είναι όταν ένα μέλος επαναλαμβάνει την ίδια πρόταση και την εμφανίζει συνεχόμενα στο main.

Δεν μπαίνουμε και βγαίνουμε από το ιστότοπο συνεχόμενα, είναι κουραστικό.

Απαγορεύεται αυστηρώς η προβολή άσεμνου περιεχομένου στις κάμερες.

Aν κάποιο μέλος δημιουργεί συνεχόμενα προβλήματα,Το PareaChat.Com έχει δικαίωμα να κάνει διαγραφή του ονόματός του και οι διαχειριστές έχουν δικαίωμα να κάνουν την χρήση της εντολής Kick ή Ban

Οι παραπάνω κανόνες ισχύουν για όλα τα μέλη και τους διαχειριστές.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε σχετικά με τον Ιστότοπο, να ρωτάτε τους διαχειριστές. Αυτοί διακρίνονται με το Διακριτικό Μ(moderator) ή το A(Administrator) που έχουν δίπλα από το Nickname τους. Θα είναι πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουν.

Τα μέλη με την εγγραφή τους και την είσοδό τους στο PareaChat.Com αυτομάτως αποδέχονται τους πιο πάνω κανόνες.

Για όποια βοήθεια σχετικά με Το PareaChat.Com ρωτηστε στο κεντρικό η prive (πριβέ) κάποιον Mod (M) ή Admin (A), Είναι πρόθυμοι να σας βοηθήσουν σε κάθε απορία σας.

Εξωτερικές Συνδέσεις

Το PareaChat.Com μπορεί να περιλαμβάνει links ("συνδέσμους") προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται Το PareaChat.Com για το περιεχόμενό τους, ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί το μέλος που τους ακολουθεί.